Rozvoz květin

Dodací podmínky

Do všech městských částí města Brna doručujeme zboží za 100 Kč, vč. DPH. Mimo Brno pak za 6 Kč/kilometr (účtujeme cestu tam i zpět).

Datum a čas doručování květin

Rozvoz květin z našeho květinářství probíhá každý den mimo státní svátky, a to ve dvou časových pásmech: Dopolední výjezd: 8:30 až 10:00 hod. Odpolední výjezd: 18:00 až 19:30 hod. Sobotní a nedělní rozvoz pouze po domluvě, a to v časech od 9:00 do 15:00 hod. Jiný časový termín lze dohodnout individuálně. Květiny rozvážíme po úhradě objednávky, která je realizovaná platebním převodem, v hotovosti v našem květinářství nebo na dobírku v místě doručení. V případě objednávky přes internet a následnou platbou, doručujeme nejdříve po přijmutí platby na účet, o tomto Vás budeme obratem informovat formou SMS na Váš mobilní telefon. V případě, že adresát nebude zastižen, budeme Vás obratem kontaktovat a dohodneme se s Vámi na dalším postupu, zda můžeme kytici zanechat na pracovišti, na recepci atd. Pokud se nám nepodaří květiny doručit a zároveň nebude možné se zkontaktovat s objednavatelem, zůstanou květiny k vyzvednutí v naší prodejně.

Obchodní podmínky

Základní vymezení všeobecných ustanovení a pojmů:

Prodávající“ je společnost ELEMENT Group s.r.o., prodávající je provozovatelem internetového obchodu s květinami a dalším doplňkovým a drobným zbožím.
Kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu na dálku o koupi zboží.
Kupující objednáním zboží od prodávajícího a následným zpracováním elektronické objednávky, souhlasí s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

1) Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce, které je charakterizované názvem zboží.

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat zboží v perfektním a nezávadném stavu, v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro dané zboží. Prodávající zároveň upozorňuje na specifický fakt, a to, že každá květinová vazba je originál, je tedy možné, že dodaná květinová vazba se nemusí přesně shodovat s předlohou na fotografii. Vyobrazená aranžmá jsou pomůckou pro výběr a mohou se lišit od skutečně dodaných. Vyhrazujeme si právo je nahradit zbožím podobného vzhledu, barvy a stejné nebo vyšší kvality, tak aby bylo dosaženo co největší podobnosti.

Při doručování do nemocnic, hotelů a firem uvádějte vždy čísla pokojů, oddělení, název firmy popř. patro, ve kterém se příjemce nachází.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními Občanského zákoníku 40/1964Sb. Reklamovat kvalitu nebo množství v případě řezaných a hrnkových květin je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednatel právo na výměnu zboží či slevu z ceny. Doba minimální trvanlivosti je u řezaných květin 1 den a u hrnkových rostlin 14 dní při zachování správné péče. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Odesláním elektronické objednávky akceptuje kupující platnou cenu objednaného zboží, která je uvedena v objednávce, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Upravit obsah objednávky nebo zrušit objednávku může kupující výhradně písemnou formou, a to na email: eshop@brnokvetiny.cz, kde musí být uvedeno číslo objednávky a rozsah požadovaných změn, a to nejméně 5 hodin před časem doručení. Každou přijatou objednávku považujeme za závaznou a potvrzujeme během několika minut na Vámi zadanou emailovou adresu. Neváhejte nás kontaktovat, pokud je Vaše objednávka urgentní nebo nedostanete potvrzení o přijetí objednávky.

2) Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávku zboží a služeb lze učinit těmito způsoby:

 • Osobně v provozovně Brno květiny, Kounicova 13, 603 00 Brno
  Pondělí až pátek 8:30 – 18:00 hod.
  Sobota 9:00 až 12:00 hod., v neděli po dohodě.

 • Elektronickou on-line objednávkou na portálu www.brnokvetiny.cz. Po odeslání a zaplacení objednávky je kupujícímu zasláno e-mailem automatické potvrzení o přijetí objednávky. Kupující je povinen potvrzení o přijetí objednávky pečlivě zkontrolovat a v případě nesprávnosti nebo neúplnosti informace o předmětu objednávky nebo o adrese místa určení neprodleně kontaktovat provozovnu Brno květiny na tel. čísle 737 135 982 a informaci opravit. Na pozdější reklamace z důvodu nesrovnalostí v zadané objednávce nebude brán zřetel. Doručením potvrzení o přijetí objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní závazkový vztah. Dle tohoto je prodávající povinen dodat v souladu s těmito obchodními podmínkami objednané zboží na místo dodání a kupující je povinen za dodání zboží zaplatit sjednanou cenu.

  Máte-li zájem se zaregistrovat do databáze věrných zákazníků, klikněte vpravo nahoře na ikonu „Přihlásit se“ a vyplňte registrační formulář. V případě registrace Vám budeme zasílat výhodné akční nabídky zboží. Při dalším nákupu bude stačit, abyste se přihlásili přes tlačítko „přihlásit se“. Pokud nejste zaregistrovaní, vyplňte prosím všechny požadované informace o Vás i o příjemci. Registrace není podmínkou objednávky. Ceny uvedené v internetovém obchodě www.brnokvetiny.cz jsou platné v okamžiku objednání.

3) Možnosti platby pro internetové objednávky:

 • bankovním převodem předem - zboží expedujeme po připsání ceny objednávky na bankovní účet prodávajícího

 • dobírkou - kupující zboží zaplatí na místě při doručení zboží

 • platební kartou – platba přes terminál bankovního ústavu.

Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající vrátí plnění zákazníkovi osobně dohodnutým způsobem, a to bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 7 pracovních dní.

4) Odstoupení od smlouvy

Podle zákona 367/2000 §53 odst. 7) nemá spotřebitel právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy je dodávka zboží upravena podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5) Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit platnou objednávku. Odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou dodací adresu, a to v termínu sjednaném podle kupní smlouvy. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad, a to tak, že buď bude součástí zásilky, e-mailem, nebo mu bude předán osobně při odběru v provozovně.

Prodávající se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne třetí straně. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 110/2019 Sb. na ochranu osobních dat. Při registraci nebo odeslání objednávky poskytujete tímto prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů a to výhradně k použití pro obchodní komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Poskytnutý souhlas můžete pochopitelně kdykoliv písemně vypovědět, prodávající považuje osobní údaje za důvěrné. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo včas zaplatit sjednanou kupní cenu, má prodávající právo odmítnout objednávku. Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, a to v případě, stane-li se plnění nemožným a v případě, že se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění.

5) Závěrečná ustanovení

Obě strany, tedy jak kupující, tak prodávající se výslovně, ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zákony a předpisy: - zák. č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů

Brno Květiny

Kounicova 271/13
Brno 602 00
Tel.: +420 737 135 982
www.brnokvetiny.cz
email: info@brnokvetiny.cz

Provozovatelem je společnost ELEMENT Group s.r.o. se sídlem v Brně, Kounicova 271/13, IČO: 05009804. Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Brně, vedeného Krajským soudem v Brně – oddíl C, vložka 93081.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna
číslo účtu: 4222883329/0800
IBAN: CZ25 0800 0000 0042 2288 3329
BIC: GIBACZPX

Otevírací doba

Pondělí až pátek 8:30 až 18:00 hod.
Sobota 9:00 až 12:00 hod.